پروژه: نوارنقاله چادرملو

کارفرما: چادرملو

طراح: واریا طرح پارس

مشاور : 

سازنده: شرکت آتی فلز شهریار

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 1050 تن