پروژه:  فیلتر الکترواستاتیک گل گهر

کارفرما: سنگ معدن گل گهر

طراح: شرکت  Outotec

مشاور : فرا تحقیق سپاهان

سازنده: شرکت مهندسی طیف سپاهان

 تهیه نقشه های کارگاهی: آوا طرح

وزن پروژه: 1300 تن

 

دانلود نقشه های کارگاهی